EDF Polska Oddział Wybrzeże

EDF Polska Oddział Wybrzeże


W skład oddziału wchodzą dwie elektrociepłownie: Elektrociepłownia Gdańska i Elektrociepłownia Gdyńska o łącznej mocy cieplnej ponad 1206,5 MWt i elektrycznej około 322,5 MWe. Produkują one ciepło i energię elektryczną na potrzeby mieszkańców oraz wielu przedsiębiorstw i instytucji. Ciepło pokrywa 100% potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej odbywa się w procesie technologicznym zwanym skojarzeniem lub kogeneracją. Ogólna sprawność procesu skojarzenia przekracza 85%. Produkcja w skojarzeniu jest również korzystniejsza pod względem ekologicznym z uwagi na mniejsze zużycie paliwa oraz wysoką skuteczność w ograniczaniu emisji produktów spalania do atmosfery.

Produkujemy w procesie skojarzenia ciepło i energię elektryczną. Głównymi odbiorcami ciepła są dwaj dystrybutorzy ciepła sieciowego w Trójmieście: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdańsku (GPEC) oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni (OPEC). Ponadto ciepło w parze sprzedawane jest bezpośrednio dużym zakładom przemysłowym zlokalizowanym w bliskim położeniu Oddziału.

Energia elektryczna wytwarzana w Oddziale Wybrzeże, trafia do spółek dystrybucyjnych i spółek obrotu na terenie całej Polski oraz klientów bezpośrednich, znajdujących się w pobliżu naszych elektrociepłowni.

EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku informuje, że ciepło produkowane w źródłach Gdańska i Gdyni jest ciepłem z kogeneracji dlatego też, wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, na wytwarzane przez nas ciepło, jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03 czerwca 2014 r., Załącznik nr 1 do Rozporządzenia, pkt 3.1.3., Tabela nr 1.
  • EDF Polska Oddział Wybrzeże
  • EDF Polska Oddział Wybrzeże
  • EDF Polska Oddział Wybrzeże
  • EDF Polska Oddział Wybrzeże
  • EDF Polska Oddział Wybrzeże
  • EDF Polska Oddział Wybrzeże