Elektrociepłownia Zielona Góra

Elektrociepłownia Zielona Góra prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Od 1 kwietnia 2009 roku (po połączeniu z Zielonogórską Energetyką Cieplną) zajmuje się również dystrybucją i dostawą ciepła do odbiorców. Jest jednym z większych przedsiębiorstw województwa lubuskiego. Elektrociepłownia stanowi jedyne źródło dla miejskiego systemu ciepłowniczego Zielonej Góry w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową i pokrywa blisko 50 proc. zapotrzebowania regionu.
  • EC Zielona Góra
  • EC Zielona Góra
  • EC Zielona Góra
  • EC Zielona Góra
  • EC Zielona Góra