Przyszłość energetyki jądrowej

Priorytetami EDF w zakresie majątku wytwórczego są rozbudowa odnawialnych źródeł energii oraz oddawanie do eksploatacji reaktorów jądrowych nowych generacji, bardziej konkurencyjnych i ekologicznych. EDF uczestniczy też w międzynarodowych pracach badawczych, między innymi nad reaktorami jądrowymi czwartej generacji oraz eksperymentalnym reaktorem ITER.

Budowa reaktora EPR - Flamanville 3Flamanville 3 – nowa elektrownia przygotowująca przyszłość energetyki

Rozpoczęcie budowy reaktora EPR Flamanville 3 stanowi decydujący etap przygotowań do odtworzenia elektrowni jądrowych EDF, z których najstarsze mogą zostać zamknięte ok. 2020 r.
Po debacie publicznej, podsumowanej w raporcie opublikowanym 11 kwietnia 2006 r., w maju 2006 r. EDF podjął decyzję o budowie bloku energetycznego w technologii EPR w elektrowni we Flamanville .

Prace przygotowawcze na placu budowy rozpoczęły się w sierpniu 2006 r., a 3 grudnia 2007 r. nastąpiło pierwsze wylanie betonu na fundament reaktora. 

Reaktory czwartej generacji

Czwarta generacja drogą przyszłości

Przyszłość światowej energetyki jest zagrożona ze względu na wyczerpywanie się paliw kopalnych. Dlatego też kluczowe jest zaspokajanie rosnących potrzeb na bezpieczną, efektywną kosztowo i przyjazną dla środowiska energię.

Spełniając wszystkie te kryteria, energetyka jądrowa zbiera poparcie krajów świadomych wagi posiadania w przyszłości nowych technologii jądrowych - stąd właśnie ustanowienie Międzynarodowego Forum Generacji IV (Międzynarodowa Inicjatywa GIF).


Reaktory czwartej generacji

Utworzone w 2001 r., z inicjatywy amerykańskiego Departamentu Energii, forum GIF zrzesza 10 państw: Republikę Południowej Afryki, Argentynę, Brazylię, Kanadę, Koreę Południową, Stany Zjednoczone, Francję, Japonię, Wielką Brytanię i Szwajcarię.

Jego celem jest rozwój systemów energii jądrowej czwartej generacji. Ta planowana do uruchomienia w latach 2040-2045 generacja reaktorów jeszcze bardziej podniesie kryteria efektywności kosztowej, bezpieczeństwa jądrowego oraz zrównoważonego rozwoju.

Obiecujące technologie

W energetyce jądrowej pojęcie „systemu energii jądrowej” obejmuje nie tylko reaktor, ale również cały cykl paliwowy. Blisko stu ekspertów z krajów członkowskich Międzynarodowego Forum Generacji IV wybrało sześć systemów jądrowych do współpracy i rozwoju.

Projekt badawczy ITER

Projekt badawczy ITER

Od pięćdziesięciu lat naukowcy pracują nad rozwojem alternatywy dla rozszczepienia jądrowego - czyli nad fuzją jądrową - w ramach międzynarodowego projektu badawczego eksperymentalnego reaktora fuzji jądrowej ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).


ITER – projekt międzynarodowy

Celem projektu ITER jest budowa eksperymentalnego reaktora do fuzji jądrowej, kontrolowanej w polu magnetycznym, dla wykazania wykonalności naukowej takiego reaktora generującego energię elektryczną.

Partnerami projektu są Unia Europejska, Japonia, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Korea Południowa.


ITER we Francji

Francja już od dawna zangażowana jest w badania nad fuzją. Francuski Komisariat Energii Atomowej (CEA) posiada centrum naukowo-badawcze w Cadarache na południu Francji, gdzie pracuje się nad technologią fuzji.

Zaproponowana przez Unię Europejską lokalizacja w Cadarache została w czerwcu 2005 r. wybrana do budowy eksperymentalnego reaktora fuzji jądrowej ITER, dzięki czemu Francja staje się europejskim liderem w badaniach nad fuzją.

Co to jest fuzja jądrowa?

Światło słoneczne i ciepło wydzielają się dzięki fuzji atomów wodoru. Czy nie można by stworzyć tych samych warunków fuzji na ziemi w celu uzyskania energii? Dla odtworzenia tego zjawiska naukowcy stosują reaktor zwany tokamakiem. Kontrolowana fuzja przeprowadzania jest w oparciu o atomy deuteru i trytu.

Fuzja jądrowa może dostarczyć prawie nieograniczone zasoby energii bez emisji gazów cieplarnianych, podobnie jak to jest teraz w przypadku reaktorów działających na zasadzie rozszczepienia jądra uranu.

Fuzja jądrowa byłaby więc odpowiednim rozwiązaniem w kontekście rosnącego zapotrzebowania na energię, oczekiwanego podwojenia się światowej populacji do 2050 r. i problemów z emisjami zanieczyszczeń.